WARM DATA

Forleden faldt jeg i snak med en pensioneret familieterapeut, som jeg mødte dér, hvor jeg havbader. En blå blå dag, lyseblå himmel over stille og klart hav. Nul tang. Alt hvad en vinterbader kan drømme om her ved sæsonstart.

Jeg ved ikke, hvordan snakken pludselig havnede på arv og miljø og på skiftende paradigmer. Men det gjorde den. Intenst og ganske kort, måske 10 minutter. Der var andre tilstede omkring os, men vi to havde et helt særligt og meget nærværende fælles fokus i disse øjeblikke. Fra individ til familie, – og tilbage igen (hvad angår nutidens tendens til individuelle årsagsforklaringer).

Vi talte om bevægelserne i det professionelle syn på psykosocialt arbejde i det seneste halve århundrede. Om bevægelsen mellem arv og miljø. Om tiders strømninger, om diagnoseperspektivet, om det systemiske, det neurologiske, det dialogiske. Og om tarmperspektivet i ‘Tarme med Charme’.
Hvad tænker vi nu, og hvad tænkte vi dengang? Hvad tænker vi mon i morgen?

I sidste uge deltog jeg i årets Metalog-konference med den imponerende titel ‘Kreativitet – og modet til forandring’. Blandt andre inspirerende oplægsholdere talte filminstruktøren, forfatteren og forskeren Nora Bateson om ‘warm data’, – om ‘mellemrummene’ og det levede liv imellem faktuel og evidensbaseret viden, statistikker og kategorisering. Om logikken i at supplere kolde facts med varme data.

Mennesker er ikke robotter, der bevæger sig ad snorlige veje fra A til B. Mennesker lever sammen med hinanden. Mennesker har gode og dårlige hår-dage, har vekslende overskud, har perioder med vind i sejlene og måske andre med mere vindstille og med dét, der er værre. Det regner 3 uger i træk, men heldigvis er vi forelskede, – eller uheldigvis er vi ikke.

Ting, mennesker, træer, kontekster forandres hele tiden. Vi mennesker bevæger os og lærer hele tiden, for vi kan ikke ikke-lære. Vi er ikke statiske.

At få øje på større kontekstuelle sammenhænge er en muskel, der skal trænes, hævder Nora Bateson. Vi skal træne blikket for at sætte øjebliksbilledet ind i et større billede, en større kontekst. Og ind i andre kontekster. Det hele hænger sammen. No living system excists in only one context, påpeger Gregorys datter, Nora. Intet menneske lever i kun en kontekst. Alting hænger sammen, alting påvirker og påvirkes hele tiden.

How do we look at information in a new way?
Hvad er det, jeg, som professionel socialarbejder (og også som ‘almindeligt’ menneske), får øje på og responderer på her og nu, – hos et andet menneske, hos en anden familie, i enhver gruppe, som jeg kommer i berøring med? Hvordan ‘Susanniseres’ denne information? Og hvordan bruger jeg, Susanne, den? Hvordan kan jeg give den mening sammen med andre, i andre sammenhænge?

How are we making sense of our world?
Cool facts, statistikker, metoder, manualer og evidensbaseret ‘viden’ er en del af billedet. Noras pointe er, at vi har brug for ‘warm data’ som synergisk klister, som supplement, som bidrag til andre og større og mere nuancerede sammenhænge og forståelser.

I min oversættelse kan Nora Batesons begreb ‘warm data’ defineres som:
Indbyrdes information mellem kontekster, der integrerer et komplekst system.

It takes complexity to deal with complexity, hævder Nora Bateson. So we have to take complexity up front in the work we are doing.

Hvis du ser ud ad vinduet mod gaden, ser du noget andet, end hvis du ser ud mod gården, skriver Nora i sin bog. Og hvis jeg ser ud mod gården, får jeg måske øje på noget andet, end hun gør, tilføjer jeg.
Tid og sted og øjeblikke af nærvær spiller ind. Æstetik, humør, rytme, temperatur spiller ind. Tonen. The tone we walk with matters. ‘Warm data’ findes overalt. I revner og sprækker …i

I dag er vejret mere gråt, og i dag er jeg blandt andet optaget af, at …, – jeg er bekymret på grund af sygdom i familien. Så når jeg senere i dag går ned til havet for at bade, møder jeg nok ikke den samme bekendte. Jeg får nok ikke den samme inspirerende snak om skiftende perspektiver, skiftende paradigmer, skiftende ‘sandheder’. I dag er en anden dag. I dag sker noget andet. I dag er stemningen en anden. I dag er øjebliksbilledet et andet.

 

Litteratur:
Nora Batesons bog, som jeg omtaler og varmt anbefaler, hedder:
‘Small Arcs of Larger Circles – framing through other patterns’.

Artikel:
Nora Bateson:
‘Warm data. Contextual Research and New forms of Information’.

‘A DAUGHTERS PORTRAIT OF GREGORY BATESON. An Ecology Of Mind’. – a film by Nora Bateson.